Voskovec & Werich, hudba Jaroslava Ježka

Autor: Miroslav Nesrsta | 16.5.2015 o 17:02 | (upravené 16.5.2015 o 22:32) Karma článku: 3,76 | Prečítané:  929x

Bol som požiadaný o zostavenie a prednesenie témy pojednávajúcej o dvojici komikov / autorov Jiří Voskovec a Jan Werich, s prezentáciou ich pôsobenia predovšetkým v období pred 2. svetovou vojnou v pražskom Osvobozenom divadle.

Toto bolo sprevádzané nezabudnuteľnou tvorbou skladateľa a hudobníka Jaroslava Ježka, ktorý dokázal „spojiť tajomstvo  saxofónu s tajomstvom ľudovej piesne".

Téma má byť venovaná rozdeleniu pôsobnosti autorov na segmenty časového obdobia so zameraním článku na osobnosť a tvorbu Jaroslava Ježka a tiež na Werichovo pôsobenie v povojnovom období totality. Jednotiacim prvkom celého obdobia je osobnosť Jana Wericha a s ním môžeme rozpoznať nasledovné etapy pôsobnosti

  1. Prvé obdobie po vzniku Osvobozeného divadla (OD)  – humor a zábava
  2. Nástup angažovanosti za sociálne solidárnu spoločnosť (Balada z hadrů ...).
  3. Angažovanosť za obranu demokracie proti totalitným režimom. (Osel a stín ... ).
  4. Emigrácia, pôsobenie v USA
  5. Aktivíty V&W v obnovenom Československu,  Werich - komik, autor a filozof

 

Vznik a prvé obdobie Osvobozeného divadla, V&W

V prvom období (vrátane obdobia pred vznikom Osvobozeného divadla) sú prezentované diela s prevažujúcou orientáciou na humor a zábavu.
Bola to divadelná scéna v Prahe, založená v roku 1925 amatérskymi divadelníkmi ako scéna umeleckého združenia Devětsil. K vedúcim osobnostiam patrili režiséri J. Frejka, J. Honzl, E. F. Burian, hudobníci I. Krejčí, J. Ježek, choreografka M. Holzbachová aj., ktorí inspirovaní francúzskou a ruskou divadelnou avantgardou hľadali nové inscenační metódy. V roku 1927 J. Frejka s E. F. Burianem založili divadlo Dada a do Osvobozeného divadla vstúpilii J. Voskovec a J. Werich so svojou  inscenáciou Vest pocket revue; ďalší vývoj Osvobozeného divadla bol potom celkom spojený s ich autorskou a hereckou tvorbou, ako aj s hudobnou spoluprácou J. Ježka. Repertoár tvorili revue, ktorých ťažisko spočívalo v chrakteristikom humore dvojice V&W. K významným spolupracovníkom Osvobozeného divadla patrili herci M. Nedbal, V. Trégl. F. Filipovský, S. Svozilová, choreografovia J. Jenčík, S. Machov, scénograf F. Zelenka aj. Počiatočným cieľom OD bola kritika spoločnosti, divadlo bolo ľavicovo orientované.
Táto divadelná scéna bola pomerne silno ovplyvnená dadaizmom, futurizmom a neskôr aj poetizmom. V divadle sa uvádzali diela G. Apollinaira, A. Jarryho, J. Cocteaua, André Bretona, F. T. Marinetti V. Nezvala. Presadilo sa moderným poňatím scény.

Divadlo začalo hrať 10. mája 1925, kedy inscenovali Moliérovu hru Georges Dandin. Hra bola kritikou nepochopená a pravdepodobne aj preto zostával počet divákov v divadle nízky.
Roku 1927 sa divadlo presťahovalo na Malú Stranu, do Umeleckej besedy. Tu prvý raz vystúpili Jan Werich (1905 - 1980) a Jiří Voskovec (1905 - 1981), so svojou hrou Vest pocket revue. V tom istom roku (1927) tu so svojími klavírnymi improvizáciami vystúpil aj Jaroslav Ježek (1906 - 1942). Koncom roka 1927 po sporoch J. Honzla s J. Frejkom a E. F. Burianom si J. Frejka a E. F. Burian založili novú scénu - Da-Da.
Od tých čias bolo divadlo založené primárne na aktivitách autorskej dvojice Jan Werich a Jiří Voskovec (V&W), ku ktorým sa čoskoro pridal aj Jaroslav Ježek, ktorý pre ich predstavenie skladal hudbu.
Ďalšou výraznou osobnosťou Osvobozeného divadla sa stal režisér Jindřich Honzl (1894 - 1956), ktorý režíroval všetky hry Osvobozeného divadla, zároveň pôsobil ako teoretik avantgardného divadla. Táto štvorica postupne ovládla Osvobozené divadlo a stala sa najvýraznejšou časťou tohto divadla. Ich hry až do roku 1932 boli viac zábavné, v ich programe neprevládala satira, objavovala sa skôr v narážkach na vtedajšie spoločenské pomery doma aj vo svete. Program bol pripravený len rámcovo a zvyšok sa odvíjal improvizovane, podľa reakcií publika.
V repertoári prevládali predovšetkým historické námety a exotické prostredia, ktoré pretvárali na miestne pomery (Sever proti jihu, Golem, Nebe na zemi, Ostrov Dynamit, Fata morgana, Smoking revue a Premiéra skafandr - táto hra nebola úspešná). V+W zaviedli tzv. forbíny (z nemeckého Vorbühne, predscéna), čiže improvizované dialógy na predscéne, ktoré reagovali na aktuálne politické a kultúrne udalosti. Dialógy boli vždy iné, nepripravované.
V rámci medzivojnového umeleckého prostredia Európy predstavovalo OD unikátny jav.
V povojnovom vývoji bola poetikou Osvobozeného divadla významne ovplyvnená najmä generácia divadelných umelcov experimentálnych scén.

Transformácia hier OD do filmovej tvorby:
Po rôznych protestoch, demonštráciách a útokoch v tlači sa v r. 1935 V&W rozhodli odpočinúť si, divadlo zatvoriť a uchýliť sa k filmovej práci.
Duo V+W natočilo spolu štyri filmy Pudr a benzín, Peníze nebo život, Hej rup, Svět patří nám; o piatom, ktorý mal byť nakrútený na motívy hry Golem, sa nepodarilo uzatvoriť dohodu.
Prvým bol Pudr a benzín, režírovaný J. Honzlom. Tento film sa natáčal v lete roku 1931. Boli v ňom použité prvky z niektorých starších hier.
Natáčanie sprevádzali finančné problémy, film nakoniec bol dokončený, no nestretol sa s očakávaným úspechom. Podobný osud stretol i o rok mladší film Peníze nebo život (opäť Honzlov); v ňom však zaujali piesne Život je jen náhoda a Pochod stoprocentních mužů. Třetí film - Hej rup! – bol nakrútený v roku 1934 skupinou v zložení Voskovec, Werich, Mac Frič a Václav Wasserman (nástup angažovanosti za sociálne solidárnu spoločnosť ...) . Tento príbeh o neúspešnom producentovi mlieka a chudobnom Filipovi a ich boju proti veľkému koncernu sa konečne dočkal úspechu. Posledným bol opäť Fričov Svět patří nám z roku 1937. Bol natočený na motívy hry Rub a líc a jeho úspech je možné čiastočne pripísať na vrub politickej aktuálnosti (angažovanosť za obranu demokracie proti totalitným režimom ...).

Nástup angažovanosti za sociálne solidárnu spoločnosť

Keď sa V&W dozvedeli o Frývaldovskom štrajku r. 1931 so streľbou do demonštrantov, veľmi ich to ovplyvnilo a od tých čias sa stali niektoré ich diela angažovanými za sociálne solidárnu spoločnosť. To sa prejavilo na príklad v dielach Balada z hadrů, Ostrov Dynamit a Golem.
Označovanie za komunistické divadlo však V&W odmietli, citujem:
“Složitější byly zejména Werichovy vztahy k politice extrémně levicové. Z některých písniček, jako třeba Svět patří nám, nebo Hej rup se zdálo, že Voskovec a Werich jsou komunisté. Když to však jednou Julius Fučík napsal do Rudého práva, šli za ním a prosili, aby to nějak odvolal. Odůvodnili to však pragmaticky tím, že by to ohrozilo návštěvnost jejich divadla. Fučík pak skutečně napsal, že ke komunistickému divadlu mají daleko, ba že nejsou ani marxisté. ... “

Angažovanosť za obranu demokracie proti totalitným režimom

Po definitívnom nástupe fašizmu a nacizmu v Nemecku sa  v dielach V&W pridala angažovanosť v podobe obrany demokracie proti totalitným režimom.
V roku 1932 prišla roku 1932 prvá naozaj politická hra Caesar, kde prvý raz upozornili na nebezpečenstvo fašizmu a výrazne pritvrdili aj v kritike spoločnosti. Po nej sa začalo divadlo považovať za politické. Ďalšia hra Osel a stín (1933) sa hlásila k politickej satire (hra bola opäť silno protifašistická).
Roku 1934 začali hrať predstavenie Kat a blázen, ktoré malo veľké problémy s cenzúrou a možno o ňom povedať, že kritika fašizmu tu bola už priama a veľmi ostrá. Roku 1935 si na divadlo (na základe tejto hry) sťažovalo nemecké veľvyslanectvo pre urážku hlavy štátu. Vedenie Umeleckej Besedy im oznámilo, že ak svoju kritiku nezmiernia, budú z nej vypovedaní, čo sa aj po niekoľkých predstaveniach a ďalších sťažnostiach stalo.
 

Emigrácia, pôsobenie v USA

Keď bola na jeseň 1938 Osvobozenému divadlu odobratá koncesia, odletela trojica v januári 1939 do USA. Ježek niesol odlúčenie od rodného prostredia ťažko. Zatiaľ čo Voskovec s Werichom odišli do Clevelandu, žil v New Yorku v prostredí českej menšiny. Vyučoval hudbe a riadil Československý spevácky zbor. Ich koncert 6. apríla 1941 bol prvým celovečerným zborovým koncertom v histórii New Yorku. Ježek v priebehu večera predniesol ešte Smetanovu Fantasii na české národní písně. Chronické obličkové ochorenie mu pôsobilo rastúce problémy, na úmrtnom lôžku bol zosobášený so svojou newyorskou priateľkou Francis, ktorá po vojne priviezla jeho urnu do Prahy, kde bola po slavnostnom akte v Domě umělců uložená do rodinného hrobu na Olšanoch.
Voskovec a Werich pôsobili v tom čase ako herci. Známe sú ich príhovory z USA do okupovaného Československa - rozhlasové vysielanie z USA 1941 – 1942, ktoré Voskovec a Werich pripravovali od roku 1941 do konca vojny, predstavujú dialógy komentujúce aktuálne udalosti (vrátane nekrológu Jaroslava Ježka z januára 1942).

Aktivity V&W v obnovenom Československu,  Werich - komik, autor a filozof

Po druhej svetovej vojne (1946) sa J. Werich a J. Voskovec (J. Ježek zomrel v USA) pokúsili obnoviť Osvobozené divadlo (hra Divotvorný hrnec), ale spoločenské pomery neboli politickej satire príliš naklonené. Navyše sa už začiatkom tohto obdobia objavili nezhody medzi autormi o ďalšom smerovaní divadla, čo sa samozrejme podpísalo na ich dialógoch. Po emigrácii J. Voskovca divadlo zaniklo úplne.

História Divadla ABC:
Osvobozené divadlo: V sezóne 1929/30 sa začala písať história divadelnej sály sálu v novo vzniklom paláci U Nováků vo Vodičkovej ulici. Útočisko tu (až do ukončení činnosti v roku 1938) získalo Osvobozené (později Spoutané) divadlo W+V. Ich prvou tunajšou inscenáciou bola hra Líčení pokračuje. Po vojne, od roku 1951 tu pôsobili Pražské estrády - divadla na rozhraníí revue, kabaretu a sólového cirkusu, varieté a lunaparky.
Divadlo Satiry: V sezóne 1955/56 sa tu usadilo Divadlo Satiry (zriaďovateľ ONV, Praha 1), v ktorom začínali budúce hviezdy Divadla ABC ako Stella Zázvorková či Lubomír Lipský.
V rokoch 1955/61 viedol divadlo Jan Werich, ktorý se pokúsil nadviazať na tradíciu niekdajšieho Osvobozeného divadla. Jeho zástupcom a súčasne novým partnerom bol Miroslav Horníček – v tom čase boli uvedené napr. hry Limonádový Joe či Caesar.
Divadlo ABC: V roku 1959 tu bola za prítomnosti Fridricha Dürrenmatta uvedená v českej premiére Návštěva staré dámy. V roku 1958 bola scéna z administratívnych a politických dôvodov premenovaná na ABC.
V roku 1960 bola na tunajšom javisku uvedená ďalšia slávna hra z éry Osvobozeného divadla Balada z hadrů. Avšak vzhľadom k politickej situácii a súčasne zdravotným problémom sa Jan Werich vzdal v roku 1960 vedenia, jeho miesto nakrátko zaujal Miroslav Horníček, ktorý v tom čase vytvoril novú komickú dvojicu s Milošem Kopeckým.
V sezóne 1960/61 nastúpil nový umelecký riaditeľ J. Jahn a koncom roku 1961 z divadla odišiel Miroslav Horníček.

Pôsobenie Jana Wericha v poslednom období je opísané v článku “Jan Werich - komik, autor a filozof”  [TU^] na tomto mojom blogu.    

 

Zdroje:

Osvobozené divadlo na Wikipedii  http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%A9_divadlo
Pre účely predmetnej prednášky sa použijú tiež časti rozprávania Petra Nárožného „Komici na jedničku - Jiří Voskovec a Jan Werich” https://www.youtube.com/watch?v=w97PZvNIPuI

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?